Box Cộng Tác Viên

[affiliates_is_not_affiliate]

Hãy đăng nhập để truy cập khu vực Cộng Tác Viên.

[affiliates_login_redirect]

Nếu chưa phải Cộng Tác Viên, bạn có thể đăng ký ngay tại đây:

[affiliates_registration]
[/affiliates_is_not_affiliate]

[affiliates_is_affiliate]

Chào mừng bạn gia nhập chương trình Cộng Tác Viên của website BacDep.vn. Tại đây bạn có thể xem đường link CTV và thống kê thu nhập của mình.

Link Cộng Tác Viên

Hãy ghi nhớ đường link dưới đây:

[affiliates_url]

Mỗi Cộng Tác Viên sẽ có một đường link riêng. Bất cứ ai truy cập website bằng đường link này mà thực hiện thao tác đặt hàng thì Referral (thu nhập chiết khấu) sẽ được tính cho bạn. Tính cả trường hợp đường link bất kỳ nào trên website BacDep.vn mà có thêm đuôi ?ctv=xxx (trong đó xxx là mã CTV của bạn ở bên trên).

Sau khi đơn hàng hoàn tất bằng hình thức thanh toán online hoặc offline, Referral sẽ được chuyển trạng thái Thành công. Sau đó 15 ngày, phần thu nhập bạn nhận được sẽ được chi trả cho bạn vào kỳ thanh toán gần nhất.

CHƯƠNG TRÌNH CỘNG TÁC VIÊN

Thống kê hiệu suất

(bạn có thể kiểm tra hoạt động của Link ctv của mình bằng cách thêm ?ctv=xxx vào bất kỳ địa chỉ nào trên website, chia sẻ và bấm link đó. Sau đó tải lại trang này để xem thay đổi)

Số người truy cập Link ctv:
  • Visits: [affiliates_visits for="month"] người.
Số lần bấm vào Link ctv:
  • Hits: [affiliates_hits for="month"] lượt.

Thu nhập chờ thanh toán

[affiliates_referrals show=”total” status=”accepted”]

Thu nhập đã thanh toán

[affiliates_referrals show=”total” status=”closed”]

Thống kê Referral

  • Referral thành công và đang chờ chi trả: [affiliates_referrals status=”accepted”]
  • Referral không hợp lệ: [affiliates_referrals status=”rejected”]
  • Referral đã chi trả: [affiliates_referrals status=”closed”]

[affiliates_logout]
[/affiliates_is_affiliate]